Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

adrianness
2727 3099
Reposted byorangeugarte orangeugarte
adrianness
Narodziny i śmierć,
Radość i łzy,
Codzienność. 

— Adrianness
adrianness
Ukrywanie emocji, to wewnętrzne samobójstwo.
— Adrianness

June 02 2015

adrianness
"Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia..."
-Whisky stoi przy łóżku.
adrianness
Wróciłam! Nowa siła, nowa energia. Dojrzalsza i silniejsza. 
Będzie się działo, będzie wrażliwie i buntowniczo. 
Życiowo.
Tags: #Adrianness

April 27 2014

adrianness
Bo ludzie są przy nas kiedy wszystko jest dobrze, a gdy zacznie się sypać nie ma już nikogo
— Adrianness
Reposted bymartulla martulla

April 26 2014

adrianness
Nic nie chce mi się chcieć
— Adrianness

April 21 2014

adrianness
Kurwa, kocham go.
— On
Reposted bymagda19982 magda19982

December 14 2013

adrianness
Miłość mnie zabija, miłość mnie wyniszcza. Już nie mam  siły..
Siedzę i płaczę, zabijam siebie od wewnątrz powolną śmiercią...
Bolesna śmierć, którą wyrządza Ci miłość i ukochana osoba...
Tracisz siły, łzy spłytwają Ci po policzkach, zaczyna brakować Ci tchu i myśli, ciągłe myśli...
— Pod wpływem szaleństwa

December 06 2013

adrianness

Fałsz przenika większość ludzi na tym świecie. To jest ohydne!  Wszędzie fałszywe twarze . Gdy na nie patrzę, wzbiera się we mnie obrzydzenie.  Cieszą się do mnie prosto w oczy, a wbijają nóż w plecy. Tak moi drodzy, to jest właśnie społeczeństwo. 

— Społeczeństwo

November 30 2013

adrianness
Stopniowo się odkochuję. 
— Adrianness
Reposted byversusversus versusversus

November 17 2013

adrianness
-Pękłoby mi serce...
-Mi już pęka.
— Adrianness, Ukochany

October 28 2013

adrianness
Tęsknie kurwa, tęsknie bardzo mocno. 
— Adrianness

October 27 2013

adrianness
Kocham Cię tak mocno, że nie mogę tego pokazać, bo Cię uduszę.
— On
adrianness
Ty jesteś takim moim Alter ego
— On
adrianness
Natłok myśli. Jedna myśl goni drugą. 
— Adrianness, Myśli

October 26 2013

adrianness
Nieszczere dziwki. 
— Adrianness
adrianness
-Za co mnie kochasz? 
-Za to, że jesteś.

— Adrianness, banalne, ale prawdziwe
Reposted byfallinlovewithmatris

October 23 2013

adrianness
-Bo mnie kochasz!
-Kocham czas przeszły, zraniłaś mnie za mocno
-Czas przeszły kochałem, nadal piszesz w czasie teraźniejszym, to wiele znaczy! 
— Adrianness
Reposted byeffyyffe effyyffe

October 21 2013

adrianness
Och,  jak ja cholernie, kurwa bardzo nienawidzę poniedziałków! 
— Adrianness, poniedziałki
Reposted bymika-el mika-el
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl